Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik - J. Šimo - M. Kamenický
Priestorová diferenciácia hluku na kompresorových staniciach DSTG (In: Konferencia: Slovenské plynárenstvo a životné prostredie)
Žilina, 27. - 28. nov. 1995, Zborník p: 183 - 190.

Spatial differentiation of the noise in the compressor stations of the transit pipeline
Š. Poláčik - J. Kobyda - M. Sedláček
Štruktúra a funkcie environmentálneho GISu na DSTG. (In: Slovenské plynárenstvo a životné prostredie)
Žilina, 1995, p: 159 - 164.

The structure and function of the Gas Information System oriented on ecology
Š. Poláčik - J. Halás - H. Šegedová - J. Hřebíček
Informačné systémy pre životné prostredie a ich zavádzanie v plynárenstve SR: odpadové a vodné hospodárstvo. (In: Slovenské plynárenstvo a životné prostredie)
Žilina, 1995, p: 165 - 170.

The ecological information systems and their implementation in the gas industry: waste and water management
F. Hesek - Š. Poláčik - J. Halás - P. Rolko
Matematické modelovanie dopadu činnosti kompresorových staníc na znečistovanie ovzdušia. (In: Slovenské plynárenstvo a životné prostredie)
Žilina 1995, p: 79 - 86.

Mathematical modeling of the impact of compressor stations' operation on air pollution
Š. Poláčik
Plynárenstvo - ekologické odvetvie
Ekológia a život, Žilina, 1996, V (1), p: 14 - 15
I. Wetzler - Š. Poláčik
Ekologické aspekty odbytu plynu
(Poster na konferencii: Slovenské plynárenstvo a životné prostredie), Žilina 1999
J. Jakúbek - Š. Poláčik
Plynofikácia Slovenska v rokoch 1997 - 1998
SLOVGAS, 1999, VIII (6), p: 9 - 10
Š. Poláčik
Environmentálna dimenzia trvalo udržatelného rozvoja v plynárenstve
SLOVGAS, 2001, X (6), p: 13-14, 19-20.
Príspevky na zahraničných konferenciách

Š. Poláčik
Environmental Impact of Gas Transportation. Natural Gas Technologies: A Driving Force for Market Development
International Energy Agency, 1 - 4.sept. 1996. Berlin. 845 - 854.
Populárnovedecké práce

Š. Poláčik
Pozvánka na konferenciu "Slovenské plynárenstvo a životné prostredie"
Žilina 28. 29. novembra 1995, SLOVGAS, IV (4), 1995, p: 24.
Š. Poláčik
Výkonné a ekologické plynárenstvo
SLOVGAS, 1995, IV (6), p: 23 - 24
Š. Poláčik
Na okraj odbornej stránky medzinárodnej konferencie "Slovenské plynárenstvo a životné prostredie"
SLOVGAS, V (1), 1996, p: 23 - 25.
E. Štelclová - Š. Poláčik
Slovenské plynárenstvo a životné prostredie
Modrý plameň, II, (1), 1996, p: 4.
Š. Poláčik
Ochrana životného prostredia v plynárenstve (pre školenie pracovníkov v plynárenskom priemysle)
SPP, Nitra, 2000, p: 28.
Š. Poláčik
Možnosti implementácie environmentálneho systému riadenia.
(Environmental Management System - EMS ) v SPP š. p. Z áverečná práca ( TMA 7: základný materiál + sprievodný list), Životné prostredie, City University , R0799789, CUB:80, Bratislava , 12 s. 1997.
Plynofikácia Slovenska v rokoch 1997 - 1998 - J. Jakúbek - Š. Poláčik:

Iné práce

Š. Poláčik
Hlavné zložky (faktory) imisnej štruktúry v centre Nitry
materiál KŽP pri MZ Nitra, 6, 3, 2002. 4 s.