Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik
RAJEC: Obyvateľstvo a jeho religiózna orientácia, 2007
Spravodajca Mestského múzea, str. 3 – 4, 2007, Vydala Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rajci. ISSN1335-0692


   
Š. Poláčik
FARNOSŤ RAJEC 1763-1894 (Narodení, zomrelí), Rajec, Nitra 2021
63 s., © Gorazd n. f., Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra, 2021, Tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s. r. o., ISBN 978-80-89481-60-6