Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik
Lužianky: vývoj obyvatelstva od r. 1869
885. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Ob. úrad v Lužiankach, 1998, p: 17 - 19.
Š. Poláčik
Obec Lužianky: demografická charakteristika a regionálne porovnania
Š. Poláčik
Lužianky včera a dnes: geografia, obyvateľstvo
Spracované pri príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o obci, 5. výročia úmrtia Mons. Vincenta Malého a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, manuscript, 2013, s 82
WWW