Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Populárnovedecké práce v geografii religií

Š. Poláčik
Religiozita v regióne Nitry
Nový nitriansky hlas, Nitra, 1991, 1 (9), p: 2.
Š. Poláčik
Atlas religiozity Slovenska
Rodinné spoločenstvo, Bratislava, 1992, VIII (9), p: 16 - 17.
Š. Poláčik
Roky zmien v cirkvi po r. 1989
Katolícke noviny, 1998, 113 ( 51 - 52), p. 5
Judák, V., - Poláčik, Š.
Náboženské vyznanie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov: Katolíkov štatisticky pribudlo i ubudlo
Katolícke noviny, ročník 127, ?. 42, 27. 10. 2012, Téma str. 10.
Judák, V., - Poláčik, Š.
Náboženské vyznanie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov: Mapy vierovyznania
Katolícke noviny, ročník 127, ?. 42, 27. 10. 2012, Téma str. 11
Populárnovedecké práce v environmentalistike plynárenstva

Š. Poláčik
Pozvánka na konferenciu "Slovenské plynárenstvo a životné prostredie"
Žilina, 28. - 29. novembra 1995, SLOVGAS, IV (4), 1995, p: 24
Š. Poláčik
Výkonné a ekologické plynárenstvo
SLOVGAS, 1995, IV (6), p: 23 - 24
Š. Poláčik
Na okraj odbornej stránky medzinárodnej konferencie "Slovenské plynárenstvo a životné prostredie"
SLOVGAS, V (1), 1996, p: 23 - 25.
E. Štelclová - Š. Poláčik
Slovenské plynárenstvo a životné prostredie
Modrý plameň, II, (1), 1996, p: 4.
Š. Poláčik
Ochrana životného prostredia v plynárenstve (pre školenie pracovníkov v plynárenskom priemysle)
SPP, Nitra, 2000, p: 28.
Ostatné

Š. Poláčik
Kto bol Michal Lukniš
(Na okraj premenovania ulíc v Nitre), Nitra, Kultúrno-spoločenský mesačník, 1991, XV (11), p: 26.
Š. Poláčik
Životné prostredie v centre Nitry a mestská hromadná doprava
Nitra, Kultúrno-spoločenský mesačník, 1992, XVI (4), p: 11 - 14.
Š. Poláčik
Nitrianska diecéza (mapa), Biskupstvo Nitra, 2009

Š. Poláčik
Trnavská arcidiecéza, Trnava, 2016