Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
REFERENDUM 7.2.2015

Základné spracovanie bolo realizované v Štatistickom úrade SR

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa vykonalo v súlade so zákonom c. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

Prepočítané boli na báze hraníc arcidiecéz, diecéz a dekanátov rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku

Definitívne výsledky referenda za SR

Dátum a čas poslednej aktualizácie údajov: 08.02.2015 02:16:20
Počet okrskov: 4 942
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií: 4 942
Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v %: 100,00
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie: 4 411 529
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 944 674
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 944 209
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 938 135
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 6 074
Účasť v %: 21,41

Zdroj: ŠÚSROtázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?Západná provincia:

Bratislavská arcidiecéza
Trnavská arcidiecéza
Banskobystrická diecéza
Nitrianska diecéza
Žilinská diecéza

Východná provincia:

Košická arcidiecéza
Rožnavská diecéza
Spišská diecéza