Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
J. Jakab - Š. Poláčik
Anthropological information system at the Archeological Institute of the Slovac Academy of Sciences, Nitra
Slovenská archeológia XXXVIII (1), Nitra 1990, p: 193 - 208.

J. Jakab - Š. Poláčik
Charakteristik der anthropologischen Datenbank in Archäologischen Institut in Nitra
Sborník Národního muzea, Acta Musei Nationales Pragae, rada B - prírodní vedy, svazek 46, c. 3 - 4, 1990 p: 170 - 171
Výňatok z antropologického posudku