Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik - M. Poláčiková
Možnosti aplikácie numerickej taxonómie v geobotanike
Acta geobiologica 3 (7), Bratislava 1974, p: 7 - 30.
L. Mucina - Š. Poláčik
Principal components analysis and trend surface analysis of small-scale pattern in a transition mire
Vegetatio 48, 1982, p: 165 - 173
E. Hajnalová - Š. Poláčik
Vyhodnotenie vrstvy semien na základe archeobotanických a štatistických údajov na lokalite Zemianske Podhradie, poloha Hradištia
Študijné Zvesti AÚ SAV, 33, 1999, p: 161 - 192.

Auswertung einer samenschicht auf grundlage archäobotanischer und statistischer angaben Auf der fundstelle zemlanske podhradie, lage hradištia
Integrácia analýzy plošných trendov a analýzy hlavných komponentov, zobrazenie Juncus filiformis (Principal components analysis and trend surface analysis of small-scale pattern in a transition mire - L. Mucina - Š. Poláčik):