Štefan Poláčik (doc., RNDr., CSc.)
Vedecké, odborné a popularizačné práce
Š. Poláčik
Hlavné zložky (faktory) imisnej štruktúry v centre Nitry
materiál KŽP pri MZ Nitra, 6, 3, 2002. 4 s.
Š. Poláčik
Obec Lužianky: demografická charakteristika a regionálne porovnania
Š. Poláčik
Lužianky včera a dnes: geografia, obyvateľstvo
Spracované pri príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o obci, 5. výročia úmrtia Mons. Vincenta Malého a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, manuscript, 2013, s 82
WWW